Samtalen

Traditionellt samtal


Under denna form av samtal träffas vi i mitt samtalsrum på Linnégatan Fem i Göteborg. Vi kommer överens om tid via mail.

Boka


Telefon/Skype/

FaceTime/Messenger/Chatt


Denna form av samtal har många fördelar. Bland annat att du kan få hjälp var du än befinner dig. Du bokar en tid med mig via mail. För chatt går du online vid avtalad tid på startsidan på www.samtalshjalpen.se där chatten äger rum. Vid Skype får jag ditt kontaktnamn alternativt ditt mobilnummer så jag kan nå dig på telefon/FaceTime. Därefter ringer jag upp dig på avtalad tid.

Boka

Walk & Talk eller Runtalk


Denna form av samtal innebär att vi tar en promenad alternativt löptur i bekvämt tempo medan vi pratar (45 min). Att röra på sig samtidigt som man samtalar stimulerar hjärnan. Fysisk aktivitet kan både minska depression, oro och stress. Dessutom höjer fysisk aktivitet humöret och man tänker mera klart. Denna form av samtal görs i Särö, Billdal, Askim eller Slottskogen. Du bokar tid och plats via mail.

Boka

Priser

 

Traditionellt samtal, Walk & Talk, Runtalk

800 kr/45 min

Telefon/Skype/FaceTime/Messenger

650 kr/45 min

 

Pris 10 gånger:

Traditionellt samtal, Walk & Talk, RunTalk

7200 kr

Telefon/Skype/FaceTime/Messenger

5850 kr

 

Betalning sker mot faktura eller swish.  

 

 

Av- eller ombokning senast 24 h före utsatt tid, annars utgår full debitering.

Alla priser är inkl. moms.

Företaget innehar F-skattsedel.


Använd ditt friskvårdsbidrag hos mig till mindfulness och stresshantering.

Titta mer på skatteverkets hemsida.

Samtala med mig


Upplägget för samtalen är utifrån ett Kognitivt beteende (KBT) perspektiv, vilket är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. Vi arbetar även med Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Vi fokuserar mer på att åstadkomma en förändring/förbättring, än att hitta en förklaring till dina problem. Men vi arbetar även med acceptans och försöker ta reda på vad som hindrar dig från att leva ditt liv såsom du vill. Tyngdpunkten ligger därmed på nuet, men för att kunna skapa en förändring i sitt dagliga liv, kan det också vara viktigt att förstå hur en problematik har uppkommit eller prata om traumatiska händelser i det förflutna. Detta med tanke på att människans samlade erfarenheter skapar de livsregler som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtid.


Med hjälp av denna kunskap och insikter om sambandet mellan tanke, känsla och beteende skapas så nya och mer ändamålsenliga strategier för att må bra. KBT kännetecknas av ett aktivt problemlösande samarbete mellan klient och terapeut.


En KBT-behandling sträcker sig vanligtvis mellan 15-20 sessioner och som regel en gång i veckan. Hemuppgifter är en viktig del i behandlingen därav sker det huvudsakliga arbetet mellan sessionerna. KBT är evidensbaserat och har ett starkt forskningsstöd inom många olika problemområden.


Behandlingsupplägg

För att få en heltäckande bild av din situation och problematik börjar vi med bedömningssamtal där vi tittar på din bakgrund. Detta kan t.ex. vara uppväxtmiljö, familj, vänner etc. Vi tittar även på hur länge problemen har påverkat dig, hur de yttrar sig, om det är något specifikt som hänt, beteenden, tankar etc.


Nästa steg är att göra en analys av problematiken och tillsammans sätter vi mål och utformar en behandlingsplan. Målen ska vara rimliga, konkreta och observerbara och vi utvärderar dessa under behandlingens gång. Därefter börjar vi arbeta med dessa genom att vända/omstrukturera tankar, exponera dig för situationer etc. När vi arbetat med detta sammanfattar och utvärderar vi tillsammans. Avslutningsvis skapar vi ett vidmakthållandeprogram för att du ska kunna bibehålla din förändring.


I samtalen är alliansen mellan mig och dig grunden. Vissa människor är oroliga att vara ärliga med en terapeut, men jag är här för att hjälpa dig, inte döma dig. Alla samtal är konfidentiella.


Svårigheter du har kan vara: 

* Depression

* Ångest & Oro

* Social fobi

* Fobi

* Panikångest

* Höga prestationskrav

* Låg självkänsla & Osund självkritik

* Nedstämdhet/energilöshet

* Ätstörningar

* Stress & Utmattning

* Sömnsvårigheter

* Tvångshandlingar & tvångstankar (OCD)

* Generaliserad ångest (GAD)Samtalshjälpen Paula Warfvinge

Copyright @ All Rights Reserved

< >